News & Events בחירת פרויקטים

 

שלום רב,

תודה לכל מי שהגיע למפגש הצגת הפרויקטים.

כל מי שלא הצליח להגיע מוזמן להיכנס לאתר המעבדה: https://lccn.cs.technion.ac.il/projects/currently/

ולשלוח לי במייל את שמות חברי הקבוצה יחד עם דירוג של 3 פרויקטים (הפרויקטים מתבצעים בזוגות).

בתחילת השבוע הבא נצוות את הפרויקטים ונזמן פגישות התנעה בהן יוצגו הפרויקטים ביתר פירוט לקבוצה הנבחרת.

תודה ולהתראות,

ערן