News & Events

 
14.6.2018

פרויקטים חדשים לסמסטר חורף 2018

ניתן כבר כעת לקבל מידע על הפרויקטים החדשים לסמסטר חורף 2018

 
14.6.2018

פרויקטים ברשתות ביריד פרויקטים ב 26.6

המעבדה לרשתות תקשורת משתתפת ביריד פרויקטים שיערך ב   26.6  בלובי של הפקולטה למדעי המחשב. ביריד יציגו הסטודנטים פרויקטים שעבדו עליהם במהלך סמסטר אביב 2018