News & Events מפגש להצגת הפרויקטים לסמסטר חורף 2017

 

המפגש להצגת הפרויקטים לסמסטר חורף  2017 של המעבדה לרשתות (קורס 236340) יתקיים ביום שני 23.10.2017 בשעה 14:30 בחדר 201